School IT guy's thoughts / Przemyślenia szkolnego informatyka

05/26/2016

Schools without kids are great. Without teachers - even better.

***

Szkoły bez dzieciaków są super. Bez nauczycieli - nawet lepsze.